Từ khóa

Từ khóa
   Một từ khóa là một mô tả của người sử dụng tạo ra, hoặc chỉ đơn giản là nội dung của một trang web, thường được sử dụng để miêu tả nội dung của các trang web.   

Ao bong da, Giay da bong,